Faculty

Professors

Tong, Yat-Ching

(National Taiwan University)

Neuro-urology and Urodynamics

 
   

 

Associate Professors

Ou, Chien-Hui

(Chung-Shan Medical University)

Uro-oncology & Investigative urology

Yang, Wen-Horng

(National Taiwan University)

Uro-oncology & Investigative urology

Huang, Ho-Siang

(Chung-Shan Medical University)

Urolithiasis

Tsai, Yuh-Shyan

(Kaohsiung Medical University

Uro-oncology & Investigative urology

   
   

 

Assitant Professors

Cheng, Yu-Sheng

(National Cheng-Kung University)

Andrology

 

Clinical Lecturers

Cheng, Horng-Ling

(Taipei Medical University)

Pediatric Urology

 

Visiting Staffs

Lin, Tsung-Yen

(National Cheng Kung University) 

 

Andrology

Hu, Che-Yuan

(National Taiwan University)

 

Uro-oncology & Investigative urology

Ou, Yin-Chien

(National Cheng Kung University)

Neuro-urology and Urodynamics

Liu, Chan-Jung

(National Cheng Kung University)

Urolithiasis